Personlig utveckling

Personlig utveckling går för mig hand i hand med andlig utveckling. Enligt mig är vi andliga varelser i en fysisk kropp.

Jag vill säga att må dåligt är en bra början för det är när vi mår tillräckligt dåligt som vi kommer till insikt att JAG måste göra något. Det är nog så många börjar sin resa till att lära känna sig själv. Många av våra känslor och beteenden har vi tagit in från andra och de kan vi "ge tillbaka". Därför kan första steget vara att hitta vad som är ens egna känslor och ens egna beteenden.

Det är ibland jobbigt och obekvämt med personlig utveckling, eftersom man behöver ifrågasätta sig själv och sitt beteende. Men att lära känna sig själv bakom alla masker, roller, föreställningar och förväntningar.... Ja, för mig och många andra har det varit värt resan.  

I mitt arbete med personlig utveckling utgår jag från klientens känslor, upplevelser och agerande. Jag kan också hjälpa dig att identifiera känslor och blockeringar för att bryta gamla mönster. Personlig utveckling innebär bland annat att inse att jag själv är ansvarig för mitt mående, att jag ansvarar för mina reaktioner och mitt agerande. Det är ett sätt gå ifrån offerkoftan och offerrollen till att ta eget ansvar.

Foto: Karin Wigroth