Kortläggning

Korten har efter flera års användning blivit ett av mina verktyg och de används ibland som förstärkning i till exempel personlig utveckling. Även rena kortläggningar förekommer om du som kund önskar detta. Sättet jag använder korten på skiljer sig  en del från hur många andra arbetar med kort. Jag spår inte framtid, utan använder dem för att tydligare visa vad du kan behöva förstå eller läka för att komma vidare i en viss situation. 

Jag har två olika standardläggningar, en mindre med tre kort  eller en stor läggning, Spiralen, med nio kort. 


                                                                                                        Foto:Karin Wigroth