Personlig utveckling, Healing, Energiarbete, Djurkommunikation

                                     Vad jag kan hjälpa till med?

Tidigare upplevelser och erfarenheter styr ofta hur vi reagerar och agerar på det som händer här och nu. Så behöver det inte vara. Jag kan hjälpa dig att identifiera känslor och blockeringar för att bryta gamla mönster så att Du får ökat välmående och en lättare vardag. Kom ihåg, alla har rätt att må bra.

Behöver vi träffas för behandling? Vissa klienter vill ha ett personligt möte, andra föredrar att vara i sin hemmiljö. Du bestämmer själv vad du är trygg med. Visserligen kan avståndet göra att distansarbete blir smidigast för båda parter.
Behandlingen blir lika effektiv om den utförs på distans. Distansarbete kan utföras via telefon eller videochat. All djurkommunikation sker på distans.

Viktigt att notera är att jag kan bara göra det som klienten tillåter. Jag kan aldrig tvinga in / tvinga på / behandling som klienten är ovillig till.

För din integritet tillämpas tystnadsplikt.                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Foto: Karin Wigroth

Personlig utveckling

Personlig utveckling går för mig hand i hand med andlig utveckling.  Enligt mig är vi andliga varelser i en fysisk kropp. Att inse att man mår dåligt så att man börjar ta hand om sig själv är ett bra första steg. Många av våra känslor och beteenden har vi tagit in från andra och ibland är det svårt att veta vad som är ens egna känslor. Att lära känna sig själv bakom alla masker, roller, föreställningar och förväntningar ökar vårt eget inre lugn och välmående.

Healing

Det jag själv reagerat på de gånger jag fått healing, är det sköna lugn och välmående jag upplevt efteråt. Vissa personer upplever ingenting i samband med healing, vissa säger sig inte känna något men somnar under behandlingen. Medans andra kan känna precis hur energin rör sig och var det arbetar. Healingen sker i samarbete med dig och dina guider utifrån vad som är bäst för just dig, just vid tillfället. 
 

Energiarbete

Vi är energi. Allt omkring oss är energi. Energi kan inte ses med blotta ögat. Vi påverkas dagligen av olika energier, men vi är oftast inte medvetna om det. Att börja bli medveten om sin egen energi, "hur mår jag just nu?" Är ett steg till ökat välmående. Att bli medveten om när måendet förändras, är ett steg att förstå om man tagit in en känsla eller energi från någon annan. Allt vi gör, har gjort och kommer att göra sätter energispår och energispår påverkar oss.  Jag kan hjälpa dig att rensa olika typer av energier för att öka ditt välmående i vardagen.

Djur-
kommunikation

Vad vill din pälskling säga dig? Djurkommunikation är mycket mer än att få veta om djuret tycker om maten som serveras.

Jag slås om och om igen av vilka kloka sanningar som våra djur berättar. Är du redo för att få veta ditt djurs djupa insikter och visdom?