Personlig utveckling

Personlig utveckling går för mig hand i hand med andlig utveckling. Enligt mig är vi andliga varelser i en fysisk kropp. Att må dåligt, är en bra början. Det är när vi mår tillräckligt dåligt som vi kommer till insikt att JAG måste göra något. Så börjar man ta hand om sig själv. Det är nog så många börjar sin resa till att lära känna sig själv. Att hitta vad som är ens egna känslor, ens egna beteenden. Vet du att många av våra känslor och beteenden har vi tagit in från andra? 

Det är ibland jobbigt med personlig utveckling, jobbigt och obekvämt, man behöver ifrågasätta sig själv och sitt beteende. Men att lära känna sig själv bakom alla masker, roller, föreställningar och förväntningar.... Ja, för mig har det varit värt resan.  

I mitt arbete med personlig utveckling utgår jag från klientens känslor och agerande. Jag kan också hjälpa dig att identifiera känslor och blockeringar för att bryta gamla mönster. Personlig utveckling innebär att man inser att jag själv är ansvarig för mitt mående. Jag ansvarar för mina reaktioner, mitt agerande. Det är ett sätt gå ifrån offerkoftan och offerrollen till att ta eget ansvar.

Foto: Karin Wigroth