Healing

Jag gick steg 1 i Reikihealing ca 2014.  Sedan har jag gjort en till Reiki 1 med andra handpositioner. Efter kurser i intuitiv healing har jag mer och mer gått över till  just intuitiv healing. Det innebär att jag utför healing utan några bestämda ramar, inga fasta handpositioner och inget "så ska det vara". Jag flödar energi. Healingen sker i samarbete med dig och dina guider utifrån vad som är bäst för just dig, just vid tillfället. 

Healing kan utföras på distans. Det viktigaste är att klienten känner sig trygg och vågar släppa "taget" och vågar släppa in healingen. Därför kan distanshealing vara positivt eftersom klienten kan befinna sig i en trygg hemmiljö.  Både klienter och jag upplever att behandlingen blir lika effektiv på distans som vid ett fysiskt möte. 

Viktigt att notera är att jag kan bara göra det som klienten tillåter. Jag kan aldrig tvinga in / tvinga på / behandling som klienten är ovillig till.

För din integritet tillämpas tystnadsplikt.